преглед

на търг

2782-3059

Търг 2782-3059 - ДГС ЕЛЕШНИЦА

Обект No. 1821

Дата на публикуване: 02.03.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, см, бк

Дървесина (м³): Едра: 192, Средна: 149, Дребна: 23

Дърва (м³): За огрев: 105, ОЗМ: 32

Общо: 501м³

Начална цена: 27460.00 лв.

Стъпка: 824 лв.

Гаранция: 1373 лв.

Първа дата: 21.03.2018, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

02.03.2018

Документация за провеждане на търг

02.03.2018

Проекто-договор

02.03.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

02.03.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

09.03.2018