преглед

на търг

2782-3058

Търг 2782-3058 - ДГС ЕЛЕШНИЦА

Обект No. 1819

Дата на публикуване: 02.03.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, см

Дървесина (м³): Едра: 110, Средна: 109, Дребна: 10

Дърва (м³): За огрев: 15, ОЗМ: 59

Общо: 303м³

Начална цена: 16867.00 лв.

Стъпка: 506 лв.

Гаранция: 843 лв.

Първа дата: 21.03.2018, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

02.03.2018

Документация за провеждане на търг

02.03.2018

Проекто-договор

02.03.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

02.03.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

09.03.2018