преглед

на търг

2782-3057

Търг 2782-3057 - ДГС ЕЛЕШНИЦА

Обект No. 1818

Дата на публикуване: 02.03.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб

Дървесина (м³): Едра: 214, Средна: 229, Дребна: 16

Дърва (м³): За огрев: 124, ОЗМ: 790

Общо: 1373м³

Начална цена: 61331.00 лв.

Стъпка: 1840 лв.

Гаранция: 3067 лв.

Първа дата: 21.03.2018, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

02.03.2018

Документация за провеждане на търг

02.03.2018

Проекто-договор

02.03.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

02.03.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

09.03.2018