преглед

на търг

2760-2093

Търг 2760-2093 - ДГС РАЗЛОГ

Обект No. 1624-6

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб

Дървесина (м³): Едра: 100, Средна: 309, Дребна: 259

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 24

Общо: 692м³

Начална цена: 33031.00 лв.

Стъпка: 450 лв.

Гаранция: 1652 лв.

Първа дата: 18.10.2016, 14:00

Втора дата: 25.10.2016, 14:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване