Уважаеми участници в електронни търгове,

Уведомяваме Ви, че във връзка с обявеното извънредно положение, всички обявени електронни търгове се отлагат до второ нареждане.

Допълнително ще получите известия на електронната си поща при обявяването на нови дати за провеждането на процедурите.

Благодарим за разбирането!

преглед

на търг

2760-2093

Търг 2760-2093 - ДГС РАЗЛОГ

Обект No. 1624-6

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб

Дървесина (м³): Едра: 100, Средна: 309, Дребна: 259

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 24

Общо: 692м³

Начална цена: 33031.00 лв.

Стъпка: 450 лв.

Гаранция: 1652 лв.

Първа дата: 18.10.2016, 14:00

Втора дата: 25.10.2016, 14:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване