преглед

на търг

2760-2092

Търг 2760-2092 - ДГС РАЗЛОГ

Обект No. 1624-5

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб

Дървесина (м³): Едра: 363, Средна: 59, Дребна: 4

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 14

Общо: 440м³

Начална цена: 29340.00 лв.

Стъпка: 400 лв.

Гаранция: 1467 лв.

Първа дата: 18.10.2016, 13:30

Втора дата: 25.10.2016, 13:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване