преглед

на търг

4470-3040

Търг 4470-3040 - ДГС БЕЛОВО

Обект No. 1815

Дата на публикуване: 28.02.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, см, ела, бк

Дървесина (м³): Едра: 441, Средна: 68, Дребна: 2

Дърва (м³): За огрев: 281, ОЗМ: 150

Общо: 942м³

Начална цена: 55609.00 лв.

Стъпка: 1112 лв.

Гаранция: 2780 лв.

Първа дата: 20.03.2018, 13:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

28.02.2018

Документация за провеждане на търг

28.02.2018

Проекто-договор

28.02.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

28.02.2018