преглед

на търг

4470-3039

Търг 4470-3039 - ДГС БЕЛОВО

Обект No. 1820

Дата на публикуване: 28.02.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, см, ела, бк, трп, брз, дб

Дървесина (м³): Едра: 438, Средна: 35, Дребна: 3

Дърва (м³): За огрев: 293, ОЗМ: 271

Общо: 1040м³

Начална цена: 59152.00 лв.

Стъпка: 1183 лв.

Гаранция: 2958 лв.

Първа дата: 20.03.2018, 12:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

28.02.2018

Документация за провеждане на търг

28.02.2018

Проекто-договор

28.02.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

28.02.2018