преглед

на търг

4470-3038

Търг 4470-3038 - ДГС БЕЛОВО

Обект No. 1813

Дата на публикуване: 28.02.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, см, ела, бк, трп, брз

Дървесина (м³): Едра: 790, Средна: 79, Дребна: 7

Дърва (м³): За огрев: 120, ОЗМ: 475

Общо: 1471м³

Начална цена: 92943.00 лв.

Стъпка: 1859 лв.

Гаранция: 4647 лв.

Първа дата: 20.03.2018, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

28.02.2018

Документация за провеждане на търг

28.02.2018

Проекто-договор

28.02.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

28.02.2018