преглед

на търг

2760-2091

Търг 2760-2091 - ДГС РАЗЛОГ

Обект No. 1624-4

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб

Дървесина (м³): Едра: 260, Средна: 53, Дребна: 3

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 16

Общо: 332м³

Начална цена: 21817.00 лв.

Стъпка: 300 лв.

Гаранция: 1091 лв.

Първа дата: 18.10.2016, 13:00

Втора дата: 25.10.2016, 13:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване