преглед

на търг

4470-3037

Търг 4470-3037 - ДГС БЕЛОВО

Обект No. 1806

Дата на публикуване: 28.02.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, см, ела, бк, трп, брз

Дървесина (м³): Едра: 113, Средна: 13, Дребна: 7

Дърва (м³): За огрев: 149, ОЗМ: 65

Общо: 347м³

Начална цена: 17796.00 лв.

Стъпка: 356 лв.

Гаранция: 890 лв.

Първа дата: 20.03.2018, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

28.02.2018

Документация за провеждане на търг

28.02.2018

Проекто-договор

28.02.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

28.02.2018