преглед

на търг

2760-3032

Търг 2760-3032 - ДГС РАЗЛОГ

Обект No. 1815-1

Дата на публикуване: 27.02.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб

Дървесина (м³): Едра: 424, Средна: 97, Дребна: 17

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 8

Общо: 546м³

Начална цена: 48572.00 лв.

Стъпка: 490 лв.

Гаранция: 2429 лв.

Първа дата: 15.03.2018, 14:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

27.02.2018

Документация за провеждане на търг

27.02.2018

Проекто-договор

27.02.2018

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

12.03.2018