преглед

на търг

2760-3031

Търг 2760-3031 - ДГС РАЗЛОГ

Обект No. 1814-1

Дата на публикуване: 27.02.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, см, ела

Дървесина (м³): Едра: 247, Средна: 25, Дребна: 12

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 39

Общо: 323м³

Начална цена: 30775.00 лв.

Стъпка: 310 лв.

Гаранция: 1539 лв.

Първа дата: 15.03.2018, 14:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

27.02.2018

Документация за провеждане на търг

27.02.2018

Проекто-договор

27.02.2018

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

12.03.2018