преглед

на търг

2760-3030

Търг 2760-3030 - ДГС РАЗЛОГ

Обект No. 1813-1

Дата на публикуване: 27.02.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, см, чб

Дървесина (м³): Едра: 194, Средна: 516, Дребна: 195

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 35

Общо: 940м³

Начална цена: 63922.00 лв.

Стъпка: 640 лв.

Гаранция: 3196 лв.

Първа дата: 15.03.2018, 13:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

27.02.2018

Документация за провеждане на търг

27.02.2018

Проекто-договор

27.02.2018

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

12.03.2018