преглед

на търг

2760-2090

Търг 2760-2090 - ДГС РАЗЛОГ

Обект No. 1624-3

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб

Дървесина (м³): Едра: 332, Средна: 97, Дребна: 6

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 25

Общо: 460м³

Начална цена: 29591.00 лв.

Стъпка: 400 лв.

Гаранция: 1480 лв.

Първа дата: 18.10.2016, 12:30

Втора дата: 25.10.2016, 12:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване