преглед

на търг

2950-2004

Търг 2950-2004 - ДЛС ДИКЧАН

Обект No. 1507-9

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, см, ела, бк

Дървесина (м³): Едра: 25, Средна: 32, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 5, ОЗМ: 16

Общо: 78м³

Начална цена: 5636.00 лв.

Стъпка: 112 лв.

Гаранция: 282 лв.

Първа дата: 10.05.2016, 12:00

Втора дата: 17.05.2016, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване