преглед

на търг

2760-3035

Търг 2760-3035 - ДГС РАЗЛОГ

Обект No. 1812-1

Дата на публикуване: 27.02.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, бк

Дървесина (м³): Едра: 249, Средна: 190, Дребна: 36

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 32

Общо: 507м³

Начална цена: 39567.00 лв.

Стъпка: 400 лв.

Гаранция: 1978 лв.

Първа дата: 15.03.2018, 13:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

27.02.2018

Документация за провеждане на търг

27.02.2018

Проекто-договор

27.02.2018

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

12.03.2018