преглед

на търг

2760-3034

Търг 2760-3034 - ДГС РАЗЛОГ

Обект No. 1811-1

Дата на публикуване: 27.02.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, см, ела, бк, трп

Дървесина (м³): Едра: 308, Средна: 288, Дребна: 69

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 32

Общо: 697м³

Начална цена: 53755.00 лв.

Стъпка: 540 лв.

Гаранция: 2688 лв.

Първа дата: 15.03.2018, 12:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

27.02.2018

Документация за провеждане на търг

27.02.2018

Проекто-договор

27.02.2018

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

12.03.2018