преглед

на търг

2760-3033

Търг 2760-3033 - ДГС РАЗЛОГ

Обект No. 1810-1

Дата на публикуване: 27.02.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб

Дървесина (м³): Едра: 152, Средна: 177, Дребна: 44

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 19

Общо: 392м³

Начална цена: 29423.00 лв.

Стъпка: 300 лв.

Гаранция: 1471 лв.

Първа дата: 15.03.2018, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

27.02.2018

Документация за провеждане на търг

27.02.2018

Проекто-договор

27.02.2018

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

12.03.2018