преглед

на търг

2760-3029

Търг 2760-3029 - ДГС РАЗЛОГ

Обект No. 1809-1

Дата на публикуване: 27.02.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, чб

Дървесина (м³): Едра: 198, Средна: 168, Дребна: 46

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 14

Общо: 426м³

Начална цена: 32652.00 лв.

Стъпка: 330 лв.

Гаранция: 1633 лв.

Първа дата: 15.03.2018, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

27.02.2018

Документация за провеждане на търг

27.02.2018

Проекто-договор

27.02.2018

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

12.03.2018