преглед

на търг

2760-2089

Търг 2760-2089 - ДГС РАЗЛОГ

Обект No. 1624-2

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб

Дървесина (м³): Едра: 420, Средна: 124, Дребна: 25

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 37

Общо: 606м³

Начална цена: 38465.00 лв.

Стъпка: 500 лв.

Гаранция: 1923 лв.

Първа дата: 18.10.2016, 12:00

Втора дата: 25.10.2016, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване