преглед

на търг

2890-3023

Търг 2890-3023 - ДГС ПЪРВОМАЙ

Обект No. 1826

Дата на публикуване: 23.02.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк

Дървесина (м³): Едра: 111, Средна: 26, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 244, ОЗМ: 104

Общо: 485м³

Начална цена: 22351.00 лв.

Стъпка: 447 лв.

Гаранция: 1118 лв.

Първа дата: 20.03.2018, 15:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

23.02.2018

Документация за провеждане на търг

23.02.2018

Проекто-договор

23.02.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

23.02.2018