преглед

на търг

2950-3026

Търг 2950-3026 - ДЛС ДИКЧАН

Обект No. 1Д2-10/1721-1

Дата на публикуване: 23.02.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб

Дървесина (м³): Едра: 13, Средна: 108, Дребна: 11

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 132м³

Начална цена: 7321.75 лв.

Стъпка: 146 лв.

Гаранция: 366 лв.

Първа дата: 14.03.2018, 12:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

23.02.2018

Документация за провеждане на търг

23.02.2018

Проекто-договор

23.02.2018

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

09.03.2018