преглед

на търг

2950-3025

Търг 2950-3025 - ДЛС ДИКЧАН

Обект No. 1812-1

Дата на публикуване: 23.02.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, см

Дървесина (м³): Едра: 42, Средна: 33, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 3

Общо: 78м³

Начална цена: 6651.19 лв.

Стъпка: 133 лв.

Гаранция: 333 лв.

Първа дата: 14.03.2018, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

23.02.2018

Документация за провеждане на търг

23.02.2018

Проекто-договор

23.02.2018

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

09.03.2018