преглед

на търг

2950-3024

Търг 2950-3024 - ДЛС ДИКЧАН

Обект No. 1803-1

Дата на публикуване: 23.02.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, бк

Дървесина (м³): Едра: 359, Средна: 42, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 94

Общо: 495м³

Начална цена: 46076.42 лв.

Стъпка: 922 лв.

Гаранция: 2304 лв.

Първа дата: 14.03.2018, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

23.02.2018

Документация за провеждане на търг

23.02.2018

Проекто-договор

23.02.2018

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

09.03.2018