Уважаеми участници в електронни търгове,

Уведомяваме Ви, че във връзка с обявеното извънредно положение, всички обявени електронни търгове се отлагат до второ нареждане.

Допълнително ще получите известия на електронната си поща при обявяването на нови дати за провеждането на процедурите.

Благодарим за разбирането!

преглед

на търг

2760-2088

Търг 2760-2088 - ДГС РАЗЛОГ

Обект No. 1624-1

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб

Дървесина (м³): Едра: 179, Средна: 68, Дребна: 12

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 9

Общо: 268м³

Начална цена: 16812.00 лв.

Стъпка: 200 лв.

Гаранция: 841 лв.

Първа дата: 18.10.2016, 11:30

Втора дата: 25.10.2016, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване