преглед

на търг

2760-2088

Търг 2760-2088 - ДГС РАЗЛОГ

Обект No. 1624-1

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб

Дървесина (м³): Едра: 179, Средна: 68, Дребна: 12

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 9

Общо: 268м³

Начална цена: 16812.00 лв.

Стъпка: 200 лв.

Гаранция: 841 лв.

Първа дата: 18.10.2016, 11:30

Втора дата: 25.10.2016, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване