преглед

на търг

2950-3027

Търг 2950-3027 - ДЛС ДИКЧАН

Обект No. 1Д3-1

Дата на публикуване: 23.02.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, чб

Дървесина (м³): Едра: 125, Средна: 164, Дребна: 6

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 20

Общо: 315м³

Начална цена: 20765.83 лв.

Стъпка: 415 лв.

Гаранция: 1038 лв.

Първа дата: 14.03.2018, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

23.02.2018

Документация за провеждане на търг

23.02.2018

Проекто-договор

23.02.2018

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

09.03.2018