преглед

на търг

2960-3015

Търг 2960-3015 - ДГС ГЪРМЕН

Обект No. 1801

Дата на публикуване: 22.02.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, см, ела

Дървесина (м³): Едра: 734, Средна: 228, Дребна: 41

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 85

Общо: 1088м³

Начална цена: 101444.00 лв.

Стъпка: 1014 лв.

Гаранция: 5072 лв.

Първа дата: 13.03.2018, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

22.02.2018

Документация за провеждане на търг

22.02.2018

Проекто-договор

22.02.2018

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

09.03.2018