преглед

на търг

2960-3017

Търг 2960-3017 - ДГС ГЪРМЕН

Обект No. 1803

Дата на публикуване: 22.02.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, см, ела

Дървесина (м³): Едра: 1471, Средна: 357, Дребна: 77

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 149

Общо: 2054м³

Начална цена: 195215.00 лв.

Стъпка: 1952 лв.

Гаранция: 9761 лв.

Първа дата: 13.03.2018, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

22.02.2018

Документация за провеждане на търг

22.02.2018

Проекто-договор

22.02.2018

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

09.03.2018