преглед

на търг

2960-3018

Търг 2960-3018 - ДГС ГЪРМЕН

Обект No. 1804

Дата на публикуване: 22.02.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, см, бм

Дървесина (м³): Едра: 359, Средна: 468, Дребна: 82

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 86

Общо: 995м³

Начална цена: 75147.00 лв.

Стъпка: 751 лв.

Гаранция: 3757 лв.

Първа дата: 13.03.2018, 12:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

22.02.2018

Документация за провеждане на търг

22.02.2018

Проекто-договор

22.02.2018

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

09.03.2018