преглед

на търг

2760-2087

Търг 2760-2087 - ДГС РАЗЛОГ

Обект No. 1623-1

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб

Дървесина (м³): Едра: 527, Средна: 192, Дребна: 28

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 71

Общо: 818м³

Начална цена: 51626.00 лв.

Стъпка: 700 лв.

Гаранция: 2581 лв.

Първа дата: 18.10.2016, 11:00

Втора дата: 25.10.2016, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване