преглед

на търг

2960-3020

Търг 2960-3020 - ДГС ГЪРМЕН

Обект No. 1819

Дата на публикуване: 22.02.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, см, ела

Дървесина (м³): Едра: 649, Средна: 172, Дребна: 15

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 37

Общо: 873м³

Начална цена: 85910.00 лв.

Стъпка: 859 лв.

Гаранция: 4296 лв.

Първа дата: 13.03.2018, 13:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

22.02.2018

Документация за провеждане на търг

22.02.2018

Проекто-договор

22.02.2018

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

09.03.2018