преглед

на търг

2960-3022

Търг 2960-3022 - ДГС ГЪРМЕН

Обект No. 1825

Дата на публикуване: 22.02.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, см, бк

Дървесина (м³): Едра: 1031, Средна: 242, Дребна: 64

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 107

Общо: 1444м³

Начална цена: 139551.00 лв.

Стъпка: 1396 лв.

Гаранция: 6978 лв.

Първа дата: 13.03.2018, 14:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

22.02.2018

Документация за провеждане на търг

22.02.2018

Проекто-договор

22.02.2018

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

09.03.2018