преглед

на търг

2960-2086

Търг 2960-2086 - ДГС ГЪРМЕН

Обект No. 1606-5

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, см

Дървесина (м³): Едра: 215, Средна: 4, Дребна: 4

Дърва (м³): За огрев: 6, ОЗМ: 82

Общо: 311м³

Начална цена: 29781.90 лв.

Стъпка: 596 лв.

Гаранция: 1489 лв.

Първа дата: 14.10.2016, 12:00

Втора дата: 21.10.2016, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване