преглед

на търг

2960-2085

Търг 2960-2085 - ДГС ГЪРМЕН

Обект No. 1605-3

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, см, ела

Дървесина (м³): Едра: 279, Средна: 37, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 12, ОЗМ: 71

Общо: 399м³

Начална цена: 35872.20 лв.

Стъпка: 717 лв.

Гаранция: 1794 лв.

Първа дата: 14.10.2016, 11:30

Втора дата: 21.10.2016, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване