преглед

на търг

2830-2999

Търг 2830-2999 - ДГС КАТУНЦИ

Обект No. 1711-1

Дата на публикуване: 19.02.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бк

Дървесина (м³): Едра: 93, Средна: 12, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 105м³

Начална цена: 8968.00 лв.

Стъпка: 179 лв.

Гаранция: 448 лв.

Първа дата: 08.03.2018, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

19.02.2018

Документация за провеждане на търг

19.02.2018

Проекто-договор

19.02.2018

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

12.03.2018