преглед

на търг

2960-2084

Търг 2960-2084 - ДГС ГЪРМЕН

Обект No. 1604-4

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, см

Дървесина (м³): Едра: 107, Средна: 4, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 6, ОЗМ: 88

Общо: 205м³

Начална цена: 17060.54 лв.

Стъпка: 341 лв.

Гаранция: 853 лв.

Първа дата: 14.10.2016, 11:00

Втора дата: 21.10.2016, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване