преглед

на търг

2730-2997

Търг 2730-2997 - ДГС СИМИТЛИ

Обект No. 1827

Дата на публикуване: 16.02.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: чб, бк, дб

Дървесина (м³): Едра: 347, Средна: 34, Дребна: 1

Дърва (м³): За огрев: 97, ОЗМ: 7

Общо: 486м³

Начална цена: 25076.00 лв.

Стъпка: 502 лв.

Гаранция: 1254 лв.

Първа дата: 07.03.2018, 15:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

16.02.2018

Документация за провеждане на търг

16.02.2018

Проекто-договор

16.02.2018

Протокол от проведен търг

07.03.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

16.02.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

08.03.2018