преглед

на търг

2730-2996

Търг 2730-2996 - ДГС СИМИТЛИ

Обект No. 1822

Дата на публикуване: 16.02.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, ела, бк, трп

Дървесина (м³): Едра: 491, Средна: 214, Дребна: 15

Дърва (м³): За огрев: 355, ОЗМ: 51

Общо: 1126м³

Начална цена: 54193.00 лв.

Стъпка: 1084 лв.

Гаранция: 2710 лв.

Първа дата: 07.03.2018, 14:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

16.02.2018

Документация за провеждане на търг

16.02.2018

Проекто-договор

16.02.2018

Протокол от проведен търг

07.03.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

16.02.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

08.03.2018