преглед

на търг

2730-2995

Търг 2730-2995 - ДГС СИМИТЛИ

Обект No. 1821

Дата на публикуване: 16.02.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк

Дървесина (м³): Едра: 253, Средна: 10, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 708, ОЗМ: 100

Общо: 1071м³

Начална цена: 49972.00 лв.

Стъпка: 999 лв.

Гаранция: 2499 лв.

Първа дата: 07.03.2018, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

16.02.2018

Документация за провеждане на търг

16.02.2018

Проекто-договор

16.02.2018

Протокол от проведен търг

07.03.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

16.02.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

08.03.2018