преглед

на търг

2730-2994

Търг 2730-2994 - ДГС СИМИТЛИ

Обект No. 1820

Дата на публикуване: 16.02.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, бк, трп

Дървесина (м³): Едра: 299, Средна: 16, Дребна: 1

Дърва (м³): За огрев: 545, ОЗМ: 58

Общо: 919м³

Начална цена: 45135.00 лв.

Стъпка: 903 лв.

Гаранция: 2257 лв.

Първа дата: 07.03.2018, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

16.02.2018

Документация за провеждане на търг

16.02.2018

Проекто-договор

16.02.2018

Протокол от проведен търг

07.03.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

16.02.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

08.03.2018