преглед

на търг

2730-2992

Търг 2730-2992 - ДГС СИМИТЛИ

Обект No. 1815

Дата на публикуване: 16.02.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, см, бк, ива

Дървесина (м³): Едра: 284, Средна: 150, Дребна: 23

Дърва (м³): За огрев: 658, ОЗМ: 36

Общо: 1151м³

Начална цена: 48650.00 лв.

Стъпка: 973 лв.

Гаранция: 2433 лв.

Първа дата: 07.03.2018, 13:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

16.02.2018

Документация за провеждане на търг

16.02.2018

Проекто-договор

16.02.2018

Протокол от проведен търг

07.03.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

16.02.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

08.03.2018