преглед

на търг

2730-2991

Търг 2730-2991 - ДГС СИМИТЛИ

Обект No. 1814

Дата на публикуване: 16.02.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: трп

Дървесина (м³): Едра: 512, Средна: 32, Дребна: 78

Дърва (м³): За огрев: 900, ОЗМ: 62

Общо: 1584м³

Начална цена: 58235.00 лв.

Стъпка: 1165 лв.

Гаранция: 2912 лв.

Първа дата: 07.03.2018, 13:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

16.02.2018

Документация за провеждане на търг

16.02.2018

Проекто-договор

16.02.2018

Протокол от проведен търг

07.03.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

16.02.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

08.03.2018