преглед

на търг

2825-2988

Търг 2825-2988 - ДГС СТРУМЯНИ

Обект No. 1803

Дата на публикуване: 16.02.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб

Дървесина (м³): Едра: 30, Средна: 290, Дребна: 70

Дърва (м³): За огрев: 125, ОЗМ: 0

Общо: 515м³

Начална цена: 12742.00 лв.

Стъпка: 255 лв.

Гаранция: 637 лв.

Първа дата: 07.03.2018, 15:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

16.02.2018

Документация за провеждане на търг

16.02.2018

Проекто-договор

16.02.2018

Протокол от проведен търг

07.03.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

16.02.2018