преглед

на търг

2960-2083

Търг 2960-2083 - ДГС ГЪРМЕН

Обект No. 1501-8

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб

Дървесина (м³): Едра: 105, Средна: 55, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 78

Общо: 238м³

Начална цена: 17412.50 лв.

Стъпка: 348 лв.

Гаранция: 871 лв.

Първа дата: 14.10.2016, 12:30

Втора дата: 21.10.2016, 12:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване