преглед

на търг

2730-2993

Търг 2730-2993 - ДГС СИМИТЛИ

Обект No. 1819

Дата на публикуване: 16.02.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб

Дървесина (м³): Едра: 258, Средна: 122, Дребна: 12

Дърва (м³): За огрев: 185, ОЗМ: 26

Общо: 603м³

Начална цена: 27694.00 лв.

Стъпка: 554 лв.

Гаранция: 1385 лв.

Първа дата: 07.03.2018, 14:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

16.02.2018

Документация за провеждане на търг

16.02.2018

Проекто-договор

16.02.2018

Протокол от проведен търг

07.03.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

16.02.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

08.03.2018