преглед

на търг

2500-2082

Търг 2500-2082 - ДЛС ОСОГОВО

Обект No. 16080-1

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бк

Дървесина (м³): Едра: 124, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 16

Общо: 140м³

Начална цена: 10145.00 лв.

Стъпка: 200 лв.

Гаранция: 507 лв.

Първа дата: 14.10.2016, 11:00

Втора дата: 21.10.2016, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване