преглед

на търг

2950-2081

Търг 2950-2081 - ДЛС ДИКЧАН

Обект No. 1614-2

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, см

Дървесина (м³): Едра: 277, Средна: 10, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 43

Общо: 330м³

Начална цена: 34398.44 лв.

Стъпка: 688 лв.

Гаранция: 1720 лв.

Първа дата: 11.10.2016, 12:00

Втора дата: 18.10.2016, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване