преглед

на търг

2950-2080

Търг 2950-2080 - ДЛС ДИКЧАН

Обект No. 1608-5

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб

Дървесина (м³): Едра: 28, Средна: 5, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 3

Общо: 36м³

Начална цена: 3116.70 лв.

Стъпка: 62 лв.

Гаранция: 156 лв.

Първа дата: 11.10.2016, 11:30

Втора дата: 18.10.2016, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване