преглед

на търг

2950-2003

Търг 2950-2003 - ДЛС ДИКЧАН

Обект No. 1606-3

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, см, ела, бк

Дървесина (м³): Едра: 53, Средна: 12, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 19

Общо: 84м³

Начална цена: 7815.50 лв.

Стъпка: 156 лв.

Гаранция: 391 лв.

Първа дата: 10.05.2016, 11:30

Втора дата: 17.05.2016, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване