преглед

на търг

2700-2955

Търг 2700-2955 - ДГС БЛАГОЕВГРАД

Обект No. 1814-1

Дата на публикуване: 31.01.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: чб

Дървесина (м³): Едра: 367, Средна: 238, Дребна: 2

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 607м³

Начална цена: 45715.00 лв.

Стъпка: 914 лв.

Гаранция: 2286 лв.

Първа дата: 16.02.2018, 14:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

31.01.2018

Документация за провеждане на търг

31.01.2018

Проекто-договор

31.01.2018

Допълнителни документи: